نرم افزار نوبت دهی مرکز مشاوره مهربد
سامانه نوبت دهی مرکز مشاوره مهربد در زعفرانیه تهران یکی دیگر از پروژه های موفق نوبت آسان می باشد. این مرکز تازه تاسیس پس از راه اندازی باتوجه به نیاز خود درخواست طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند نوبت دهی و مدیریت مرکز اختصاصی خود را به تیم نوبت آسان سپرد تا در کمترین زمان ممکن این سفارش برنامه نویسی شود.

  • وب اپلیکیشن (PWA) نسخه 1.0برای مخاطبین و درمانگران
  • سامانه مالی اختصاصیبر اساس نیاز واحد مالی
  • سامانه نظرسنجی (Follow-Up)با قابلیت ردیابی هوشمند مخاطب
  • پرونده الکترونکیشماره گذاری هوشمند و ثبت الکترونیکی