نرم افزار نوبت دهی تحت وب مرکز مشاوره روشنا
مرکز مشاوره روشنا از اولین مشتریان ما می باشد است که همواره در پیشرفت در حوزه های فناوری نسبت به سایر مراکز روان‌شناسی و مشاوره پیشتاز بوده است. اولین نسخه نرم افزار نوبت آسان باتوجه به نیاز های مرکز مشاوره روشنا برای آنها بصورت تحت وب راه اندازی شد و تاکنون بیش از 75000 نوبت موفق بر روی آن ثبت گردیده است.

  • وب اپلیکیشن (PWA) نسخه 1.0برای مخاطبین و درمانگران
  • سامانه مالی اختصاصیبر اساس نیاز واحد مالی
  • سامانه نظرسنجی (Follow-Up)با قابلیت ردیابی هوشمند مخاطب
  • پرونده الکترونکیشماره گذاری هوشمند و ثبت الکترونیکی موارد
ارتقاء به نسخه 2.0
در حال به روز رسانی ... 85%